Οικόπεδο Στο Κάτω Χωριό
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται οικόπεδο, που βρίσκεται εντός οικισμού, στο Κάτω Χωριό, Πλωμαρίου Λέσβου.
  • 1153.73 τ.μ.
Οικόπεδο Στο Κάτω Χωριό
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται οικόπεδο, που βρίσκεται εντός οικισμού, στο Κάτω Χωριό, Πλωμαρίου Λέσβου.
  • 1583.22 τ.μ.
30.000 €
Οικόπεδο Στην Κλειώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται οικόπεδο στην Κλειώ Λέσβου.
  • 680 τ.μ.
28.000 €
Οικόπεδο Στην Κλειώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται οικόπεδο στην Κλειώ Λέσβου.
  • 1800 τ.μ.
Οικόπεδο Στον Λαφιώνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται οικόπεδο στον Λαφιώνα Λέσβου.
  • 4300 τ.μ.
Οικόπεδο Στο Λιγονάρι Γέρας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται οικόπεδο στο Λιγονάρι Γέρας Λέσβου.
  • 7000 τ.μ.
Οικόπεδο Στο Λιγονάρι Γέρας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται οικόπεδο στο Λιγονάρι Γέρας Λέσβου.
  • 7000 τ.μ.
Οικόπεδο Στο Λισβόρι Σε Τιμή Ευκαρίας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται οικόπεδο στο Λισβόρι Λέσβου, σε τιμή ευκαιρίας!
  • 850 τ.μ.
Οικόπεδο Στο Λισβόρι
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται οικόπεδο στο Λισβόρι Λέσβου.
  • 4484.57 τ.μ.
Οικόπεδο Στο Λισβόρι
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται οικόπεδο στο Λισβόρι Λέσβου.
  • 7147.41 τ.μ.